top of page
Ehitus

TEENUSED

EP10018372-0001 Ehitus, projekteerimine
EH10018372-0001 Ehitus, ehitamine
EL10018372-0001 Tööstus, elektritööd
E 202/2005-P Arhitektuurimälestiste konserveerimine, restaureerimine ja remont.
EEO002006   Ehitus, Omanikujärelevalve
EEK000581    Ehitus, Ehitiste ekspertiiside tegemine

 

Tegeleme peatöövõtu korras ehitusega; 

 

Projekt E AS kvaliteedijuhtimisesüsteemi käsitlusala on tellijatele peatöövõtu korras ehitusteenuste osutamine. See sisaldab järgmisi tegevusi:

 

  • kliendi poolt esitatud projektdokumentatsioonile vastava ehitise valmimiseks vajalike ehitustööde teostamist eelnevalt kokkulepitud hinna ja tähtajaga;

  • lepingulistele tingimustele vastava ehitise valmimise tagamiseks kliendi soovil temale vajalike finantsgarantiide andmist;

  • peatöövõtja vastutust kõigi toimingute vastavuse eest kokkulepitud tingimustele.

 

 

 

 

bottom of page